مجري تبليغات نمايشگاهي


تلفن کارگاه :

021-55686821


موبايل :

0912-8382258 وحید محبی


شماره کارت بانک سپه :

5892-1010-8613-0271


آدرس ايميل :

saba_61_art@yahoo.com